فریزتااستابلیتی (Freeze – Thaw – Stability)


این خصلت مختص رنگ های امولسیونی می باشد بدین صورت که در هنگام فریز (یخ بستن) رنگ امولسیونی یخ می بندد و در هنگام تا (باز شدن یا آب شدن ذرات رنگ از حالت یخ زدگی) پیگمنت ها به سختی دروهیکل پخش مجدد می گردند. جهت رفع این عیب از مقدار بیشتر منواتیلن گلیکول و یا مواد کمک کننده پخش پیگمنت استفاده نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!