خرد و یا ریز شدن بتونه در هنگام بتونه کاری (Crumbling of Putty)


تعدادی از بتونه های سریع خشک هنگام مصرف پس از این که خشک می شوند می شکنند. لذا جهت جلوگیری از این خصلت نامطلوب اغلب بتونه های فوری توصیه می گردد که مراحل ذیل را با دقت لازم انجام دهید:

  1. پس از بتونه کاری فیلم حاصل را در کوتاه ترین مدت و حداکثر سرعت مورد استفاده قرار دهید.
  2. پس از خشک شدن بتونه به مقدار کافی، از اتلاف وقت و پوشش مجدد خودداری نمایید.
  3. هرگز بر روی سطوح داغ و گرم بتونه کاری ننمایید.
  4. سطوح کاملا تمیز و خشک را بتونه کاری نمایید.

توضیح: در صورتی که در هنگام بتونه کاری ضخامت قسمتی از فیلم بتونه زیاد از حد شد و از کار و تلاش زیاد بر روی آن قسمت خودداری نموده و فقط ویسکوزیته آن قسمت را با افزودن کمی تینر فوری کاهش داده و آن را قابل کاربرد ساخته و سپس آن را مسطح نمایید.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!