بد سمباده خوردن یک آستری (Hard Sanding)


زمانی که فیلم حاصل از یک آستری به خوبی سمباده نخورده یعنی بر کاغذ سمباده ذرات پودری زیاد بچسبد و اثری از گرد و غبار دیده نشود این چنین حالتی را بد سمباده خوردن آستری گویند که علت و یا علل احتمالی آن عبارتند از:

  1. کامل بهم نخوردن آستری قبل از مصرف و در نتیجه نامناسب بودن نسبت پیگمنت به بایندر آن (B/P).
  2. خوب و کامل خشک نبودن فیلم حاصل از آستری.
  3. استفاده از یک حلال کند فرار و یا نامناسب.
  4. ضخیم بودن بیش از حد فیلم و در نتیجه خشک نبودن کافی عمق آستری در هنگام سمباده کاری.
  5. تشکیل فیلم آستری بر روی سطح آلوده به واکس، روغن، گریس، سیلیکون و غیره.
  6. وجود روغن در خط لوله هوای ورودی به پیستوله.
  7. بیش از حد فشار دادن کاغذ سمباده در هنگام سمباده کاری.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!