پروژه پتروشیمی پلی نار

شرکت پتروشیمی پلی نار تولیدکننده پلی پروپیلن، الیاف پلی پروپیلن مخصوص بتن و نخ پروپیلن، در استان تبریز واقع شده است.

مفتخر هستیم در این سالها با تامین رنگهای مورد نیاز این پروژه در راستای اهداف دوشرکت گامهای موثری برداریم.