اسکله شهید رجایی

پروژهاسکله شهید رجایی
کارفرماقرارگاه خاتم الانبیاء (موسسه مکین)
سال ساخت۱۳۹۹-۱۴۰۰
میزان مواد۲۰۰۰ تن