کلیر پلی یورتان دو جزئی مات

کلیر پلی یورتان دو جزئی مات

معرفی محصول:

ابن رنگ بر پایه رزین اکریلیک پلی اول وسخت کننده ایزو سیانات تولید میگردد و دارای مقاومت شیمیائی و مکانیکی بسیار مطلوب بوده ودر شرایط جوی مقاومت عالی در مقابل اشعه UV  نور خورشید از خود نشان میدهد.

توضیحات

معرفی محصول:

ابن رنگ بر پایه رزین اکریلیک پلی اول وسخت کننده ایزو سیانات تولید میگردد و دارای مقاومت شیمیائی و مکانیکی بسیار مطلوب بوده ودر شرایط جوی مقاومت عالی در مقابل اشعه UV  نور خورشید از خود نشان میدهد

ویژگی های محصول:

چسبندگی  عالی روی سطوح گالوانیزه ،آلومینیوم،مس وحفظ براقیت وثبات در زمان طولانی

مقاومت در مقابل آب و اثرات لکه مواد شیمیایی) چربی ها،روغن ها، پاک کننده ها… (

سختی بالا

مقاومت در مقابل اشعه UV

مقاومت سایشی ،عدم ناخن خوری و خش پذیری

موارد مصرف:

پو شش سطوح آزمای شگاهی ،بیمار ستان ها ،مدارس ،کتابخانه ها، سالن های نمایش ،ر ستوران ها، صنایع خودرو سازی ،موتور سکلت سازی،دوچرخه سازی ،مصارف تزئینی ومحافظت سطح و پوشش سیستم هایی که نسبت به UV مقاوم نیستند.

روش اجرا:

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی،چربی ،روغن و رطوبت باشد.عمل تمیز کاری توسط شوینده های مناسب انجام می شود. درصورتی که رنگ مستقیماً بر روی سطح اعمال می شود،ابتدا سطح را کاملا آماده سازی نمایید.پس از آماده سازی سطح،اجزاء رنگ را به نسبت اختلاط معین )مطابق د ستورالعمل (مخلوط نموده و با همزن منا سب کاملا هم بزنید تا یک ترکیب یکنواخت و یکد ست حا صل شود. جهت رقیق نمودن و تنظیم ویسکوزیته رنگ تینر T-4500 به تدریج به رنگ ا ضافه نموده و به هم بزنید تا ترکیب یکنواختی حا صل شود.این رنگ تو سط اسپری بدون هوا ،اسپری هوا ،روش های غوطه وری ،پا شش الکترو ستاتیک ،قلم مو و

غلتک قابل اعمال است. وقسمت های رنگ نشده و آسیب دیده در مساحت های کم با قلم مو ترمیم می شوند.در محیط های بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است. پس از اتمام کار،کلیه تجهیزات را با تینر T- 4500 شستشو دهید.

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.