ورنی معمولی ( صنعتی )

ورنی معمولی ( صنعتی )

معرفی محصول :

این محصول بسیار شفاف است و سختی و مقاومت مناسب بعد از چاپ برروی سطح قوطی را فراهم مینماید. این محصول بسته به نیاز مشتری و بازار قابلیت تولید به صورت براق و مات را دارد.

چاپی متفاوت با لاکی متفاوت

توضیحات

معرفی محصول :

این محصول بسیار شفاف است و سختی و مقاومت مناسب بعد از چاپ برروی سطح قوطی را فراهم مینماید. این محصول بسته به نیاز مشتری و بازار قابلیت تولید به صورت براق و مات را دارد.

چاپی متفاوت با لاکی متفاوت

ویژگیهای محصول:

*چسبندگی عالی

*مقاومت بالا

*سطح یکنواخت

*عدم زرد گرایی