ورنی تیوب آلومینیومی

ورنی تیوب آلومینیومی

معرفی محصول :

اين محصول به عنوان پوشش بیرنگ بیرونی برای استفاده در بدنه تیوب های آرایشی  بهداشتی ، غذایی و دارویی از جنس آلومینیوم به کار می روند.

این ورنی دارای قابلیت چسبندگی مناسب به سطح تیوب چاپ شده و یا خام با مقاومت مکانیکی بالا و فاقد زردگرایی و بسیار شفاف میباشد.

بنا به درخواست مشتری و نیاز بازار به صورت مات و براق تولید و عرضه میگردد.

توضیحات

معرفی محصول :

این محصول به عنوان پوشش بیرنگ بیرونی برای استفاده در بدنه تیوب های آرایشی  بهداشتی ، غذایی و دارویی از جنس آلومینیوم به کار می روند.

این ورنی دارای قابلیت چسبندگی مناسب به سطح تیوب چاپ شده و یا خام با مقاومت مکانیکی بالا و فاقد زردگرایی و بسیار شفاف میباشد.

بنا به درخواست مشتری و نیاز بازار به صورت مات و براق تولید و عرضه میگردد.

ویژگیهای محصول:

*سطح یکنواخت

*بسیار شفاف

*چسبندگی عالی

*مرقون به صرفه