مایع آببندی تیوب آلومینیومی

مایع آببندی تیوب آلومینیومی

معرفی محصول :

محصول آب بندی به منظور جلوگیری از خروج محتویات تیوب و  نفوذ آب و هوا به داخل  آن مورد استفاده قرار می گیرند.

 این محصول برای آببندی انواع تیوب های آرایشی- بهداشتی، داروئی و غذایی  جوری فرموله شده است که در اصطلاح زنده و بهترین عملکرد را دارد و مطابق با شرایط کاربرد، انواع دستگاه و نحوه اعمال متفاوت میباشد. با توجه به هوا خشک بودن این محصول در خطوط تولید فاقد کوره هم قابل مصرف می باشند.

رنگ این محصول  نیز با توجه به درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

توضیحات

معرفی محصول :

محصول آب بندی به منظور جلوگیری از خروج محتویات تیوب و  نفوذ آب و هوا به داخل  آن مورد استفاده قرار می گیرند.

این محصول برای آببندی انواع تیوب های آرایشی- بهداشتی، داروئی و غذایی  جوری فرموله شده است که در اصطلاح زنده و بهترین عملکرد را دارد و مطابق با شرایط کاربرد، انواع دستگاه و نحوه اعمال متفاوت میباشد. با توجه به هوا خشک بودن این محصول در خطوط تولید فاقد کوره هم قابل مصرف می باشند.

رنگ این محصول  نیز با توجه به درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.