لاک طلائی داخل غذایی ایزی اپن

لاک طلائی داخل غذایی ایزی اپن

معرفی محصول :

این محصول با چسبندگی بسیار عالی زیبایی خاصی به بدنه ودرب آسان بازشو قوطی های فلزی میبخشد. مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالای این محصول امکان استفاده از آن را در سر و کف قوطی های فلزی میدهد. بسته به نیاز مشتری در فام های زیبای خاصی قابلیت تولید دارد. هم در بدنه و هم در درب های ایزی اپن مورد استفاده قرار میگیرد.

قوطی جذاب و مشتری پسند با لاک طلایی پلیم

توضیحات

معرفی محصول :

این محصول با چسبندگی بسیار عالی زیبایی خاصی به بدنه ودرب آسان بازشو قوطی های فلزی میبخشد. مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالای این محصول امکان استفاده از آن را در سر و کف قوطی های فلزی میدهد. بسته به نیاز مشتری در فام های زیبای خاصی قابلیت تولید دارد. هم در بدنه و هم در درب های ایزی اپن مورد استفاده قرار میگیرد.

قوطی جذاب و مشتری پسند با لاک طلایی پلیم

ویژگیهای محصول:

*چسبندگی عالی

*مقاومت بالا

*سطح یکنواخت جهت چاپ

*عدم زرد گرایی

*عاری از ترکیبات سمی