لاک سفید ۳ تکه غذایی

لاک سفید ۳ تکه غذایی

معرفی محصول :

این محصول با پوشش سفید بستری مناسب برای چاپ برروی سطح قوطی های فلزی را فراهم مینماید . با ضخامت کافی و سطح یکنواخت مقاومت کافی را در فرایند استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون فراهم مینماید. لاک سفید زیر چاپ 3 تیکه پلیم بهترین شرایط را برای چاپ و ایجاد قوطی خاص و متفاوت در بازار را میسر میسازد.

چاپی متفاوت با لاکی متفاوت

توضیحات

معرفی محصول :

این محصول با پوشش سفید بستری مناسب برای چاپ برروی سطح قوطی های فلزی را فراهم مینماید . با ضخامت کافی و سطح یکنواخت مقاومت کافی را در فرایند استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون فراهم مینماید. لاک سفید زیر چاپ ۳ تیکه پلیم بهترین شرایط را برای چاپ و ایجاد قوطی خاص و متفاوت در بازار را میسر میسازد.

چاپی متفاوت با لاکی متفاوت

ویژگیهای محصول:

*چسبندگی عالی

*مقاومت بالا

*سطح یکنواخت جهت چاپ

*عدم زرد گرایی

*عاری از ترکیبات سمی