روکش اپوکسی غلطکی

روکش اپوکسی غلطکی

معرفی محصول:

روکش کف اپوکسی دوجزئی بوده واز رزین اپوکسی وهاردنرپلی آمینی فرموله میگردد این محصول در برابر مواد شیمیائی و عوارض مکانیکی مقاوم است و دارای چسبندگی ودوام عالی  در برابر مواد شیمیائی وروغن ها می باشد.

شناسه محصول: AEF-505-020 دسته: ,

توضیحات

معرفی محصول:

روکش کف اپوکسی دوجزئی بوده واز رزین اپوکسی وهاردنرپلی آمینی فرموله میگردد این محصول در برابر مواد شیمیائی و عوارض مکانیکی مقاوم است و دارای چسبندگی ودوام عالی  در برابر مواد شیمیائی وروغن ها می باشد.

ویژگیهای محصول:

چسبندگی بسیارخوب به سطوح بتونی  وفلزی

مقاومت عالی در مقابل آب،مواد شیمیایی،روغن ها، اسید ها ،باز ها و گازوئیل

مصون نمودن محیط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از ذرات بتون

حفاظت سطح در مقابل عوامل خورنده محیط

تحمل خوب در مقابل تغییرات درجه حرارت،عوامل سایشی و فشار و استحکام بالا

موارد مصرف:

کف بتونی کارگاه ها ،انبارهای صتنایع غذایی ،صتنایع شتیمیایی،داروئی،الکترونیکی،نستاجی و نظامی، بیمارستتان ها، کارخانجات ،پارکینک ها

روش اجرا:

برای آماده سازی سطوح سیمانی با از دستگاه خراش ،سطح را خراش داده ،سپس با جارو ذرات گرد و غبار را بزدائید.در این مرحله می توان از سیستم باد و مکش استفاده نمود.پس از خشک شدن با استفاده از غلتک ،سطح را با پرایمر بتون پوشش داده و بعد ا ز خشک شدن این لایه کلیه خلل و فرج سطح را با بتونه اپوکسی پر نمایید تا میزان مصرف روکش اپوکسی کاهش یابد…پس از آماده سازی سطح،ابتدا جزء A را کاملا هم زده تا یکنواخت گردد وسپس اجزاء روکش را(AوB) به نسبت اختلاط معین )مطابق د ستورالعمل (مخلوط نموده و با همزن منا سب کاملا هم بزنید تا یک ترکیب یکنواخت و یکد ست حا صل شو د. روکش را بلافاصله   روی سطح ریخته و با وسایل مناسب پخش نمائید.عملیات حباب گیری ۳ بار با فواصل زمانی ۱۵ دقیقه انجام گیرد تا  سطحی صاف و یکنواخت حاصل آید . پس از اتمام کار،کلیه تجهیزات را با تینر T- 6500 شستشو دهید.

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.

دستگاه خراش ،سطح را خراش داده ،سپس با جارو ذرات گرد و غبار را بزدائید.در این مرحله می توان از سیستم باد و مکش استفاده نمود.پس از خشک شدن با استفاده از غلتک ،سطح را با پرایمر بتون پوشش داده و بعد ا ز خشک شدن این لایه کلیه خلل و فرج سطح را با بتونه اپوکسی پر نمایید تا میزان مصرف روکش اپوکسی کاهش یابد…پس از آماده سازی سطح،ابتدا جزء A را کاملا هم زده تا یکنواخت گردد وسپس اجزاء روکش را(AوB) به نسبت اختلاط معین )مطابق د ستورالعمل (مخلوط نموده و با همزن منا سب کاملا هم بزنید تا یک ترکیب یکنواخت و یکد ست حا صل شو د. روکش را بلافاصله   روی سطح ریخته و با وسایل مناسب پخش نمائید.عملیات حباب گیری ۳ بار با فواصل زمانی ۱۵ دقیقه انجام گیرد تا  سطحی صاف و یکنواخت حاصل آید . پس از اتمام کار،کلیه تجهیزات را با تینر T- 6500 شستشو دهید.

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.