رنگ رویه آلکیدی نیمه براق

رنگ رویه آلکیدی نیمه براق

معرفی محصول:

ALE-149 به عنوان رویه الکیدی وقابل دسترسی در محدوده وسیعی ار رنگ ها تولید وبکار میرود.این محصول برای سطوح داخلی وخارجی فلزوسطوح چوب با حفظ رنگ وبراقیت مناسب مباشد.

شناسه محصول: ALE-149 دسته:

توضیحات

معرفی محصول:

ALE-149 به عنوان رویه الکیدی وقابل دسترسی در محدوده وسیعی ار رنگ ها تولید وبکار میرود.این محصول برای سطوح داخلی وخارجی فلزوسطوح چوب با حفظ رنگ وبراقیت مناسب مباشد.

ویژگی های محصول:

چسبندگی خوب به سطه تمییز وپرایمر خورده

مناسب برای محیط های متوسط وملایم

مقاومت حرارتی فیلم خشک تا °c70

موارد مصرف:

به عنوان رویه برای آشپز خانه وحماح ودر ها،وسطح فلزیوچوبی

روش اجرا:

سطوح فلزی وچوبی بایستی از هرگونه چربی، روغن، گریس، گردوغبار و رنگهای باقیمانده عاری باشد همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومت های بهتر بایستی سطح فلز کاملا آماده سازی گردد. رعایت حداقل زمان رنگ آمیزی پس از عملیات آماده سازی ضروری  وبا اسپری هوا وایرلس وقلم مو نیزمیتوان اعمال کرد.برای اجرا با یک همزن مناسب محتویات رنگ را    مخلوط نمایید تا یکنواخت گردد سپس به میزان مناسب وویسکوزیته لازم،  تینر T-1220 را به مخلوط رنگ افزوده ،دوباره مخلوط تا یکنواخت شودو سپس اعمال گردد.. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال ، دمای محیط ، ضخامت فیلم خشک و… دارد.   ضروری است که رنگ آمیزی باید در دمایی ۳درجه بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد.