رنگ آستر الکیدی هوا خشک(ضد زنگ طوسی)

رنگ آستر الکیدی هوا خشک(ضد زنگ طوسی)

معرفی محصول:

ALE-167-005 به عنوان رنگ آستری بر پایه رزین الکیدی لانگ جلوگیری کننده از خورندگی فرموله شده است که اثر ضد خورندگی خوبی در محیط های معتدل وملایم را دارا می باشد.در بازار به ضد زنگ طوسی مصطلح میباشد. این محصول تحت عنوان بازاری رنگ سوله ای نیز با قیمت و کیفیت مناسب تولید و عرضه میگردد.همچنین برای سطوح داخلی وخارجی فلزوسطوح چوب با حفظ رنگ وبراقیت مناسب مباشد.

شناسه محصول: ALE-167-005 دسته:

توضیحات

معرفی محصول:

ALE-167-005 به عنوان رنگ آستری بر پایه رزین الکیدی لانگ جلوگیری کننده از خورندگی فرموله شده است که اثر ضد خورندگی خوبی در محیط های معتدل وملایم را دارا می باشد.در بازار به ضد زنگ طوسی مصطلح میباشد. این محصول تحت عنوان بازاری رنگ سوله ای نیز با قیمت و کیفیت مناسب تولید و عرضه میگردد.همچنین برای سطوح داخلی وخارجی فلزوسطوح چوب با حفظ رنگ وبراقیت مناسب مباشد.

ویژگی های محصول:

چسبندگی خوب به سطح آماده سازی شده بر اساس سند بلاست ودستی

مناسب برای محیط های متوسط وملایم

مقاومت حرارتی فیلم خشک تا °c80

موارد مصرف:

پوشش سطوح داخلی و خارجی سازه های فلزی در محیط های خورنده معتدل و ملایم.

روش اجرا:

سطوح فلزی وچوبی بایستی از هرگونه چربی، روغن، گریس، گردوغبار و رنگهای باقیمانده عاری باشد همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومت های بهتر بایستی سطح فلز کاملا آماده سازی گردد. رعایت حداقل زمان رنگ آمیزی پس از عملیات آماده سازی ضروری  وبا اسپری هوا وایرلس وقلم مو نیزمیتوان اعمال کرد.برای اجرا با یک همزن مناسب محتویات رنگ را    مخلوط نمایید تا یکنواخت گردد سپس به میزان مناسب وویسکوزیته لازم،  تینر T-1220 را به مخلوط رنگ افزوده ،دوباره مخلوط تا یکنواخت شودو سپس اعمال گردد.. میزان افزودن تینر بستگی مستقیم به روش اعمال ، دمای محیط ، ضخامت فیلم خشک و… دارد.   ضروری است که رنگ آمیزی باید در دمایی ۳درجه بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد .