رنگ آستر الکیدی زینک کرومات هوا خشک

رنگ آستر الکیدی زینک کرومات هوا خشک

معرفی محصول:

این آستر  بر پایه رزین الکید بلند روغن و پودر ضد خوردگی کرومات روی فرموله گردیده است  .وجود پودر کرومات روی باعث مقاومت خوردگی میگردد این آسترافزایش چسبندگی رنگ های رویه به سطح وافزایش خواص ضد خوردگی را ایجاد میکند .  رنگ مخصوص ضد خوردگی کرومات روی دارای قدرت پوششی وچسبندگی ودوام عالی است. همچنین بعلت زرد رنگ بودن پودر کرومات روی فقط در فامهای هم خانواده زرد قابلیت تولید و ارایه دارد.مثلا در فام آبی استفاده از این پودر  بعلت تغییر فام به سمت سبزرنگ شدن توصیه نمیگردد. در مناطق مرطوب شمالی کشور که رطوبت باعث خوردگی فراوان میشود استفاده از این محصول توصیه میگردد.

شناسه محصول: ALE-169-630 دسته:

توضیحات

معرفی محصول:

این آستر  بر پایه رزین الکید بلند روغن و پودر ضد خوردگی کرومات روی فرموله گردیده است  .وجود پودر کرومات روی باعث مقاومت خوردگی میگردد این آسترافزایش چسبندگی رنگ های رویه به سطح وافزایش خواص ضد خوردگی را ایجاد میکند .  رنگ مخصوص ضد خوردگی کرومات روی دارای قدرت پوششی وچسبندگی ودوام عالی است. همچنین بعلت زرد رنگ بودن پودر کرومات روی فقط در فامهای هم خانواده زرد قابلیت تولید و ارایه دارد.مثلا در فام آبی استفاده از این پودر  بعلت تغییر فام به سمت سبزرنگ شدن توصیه نمیگردد. در مناطق مرطوب شمالی کشور که رطوبت باعث خوردگی فراوان میشود استفاده از این محصول توصیه میگردد.

ویژگی های محصول:

چسبندگی خوب به سطح آماده سازی شده دستی وگریت بلاست

مناسب برای محیط های متوسط وملایم

مقاومت رطوبتی ومقاومت ضد خوردگی

موارد مصرف:

این رنگ جهت حفاظت سازه ها در مقابل عوامل محیطی نیمه صنعتی ،محیط های مرطوب وشرجی وشهری مورد مصرف قرار میگیرد. پوشش سطوح داخلی و خارجی سازه های فلزی در محیط های خورنده معتدل و ملایم.

روش اجرا:

سطوح فلزی  بایستی از هرگونه چربی، روغن، گریس، گردوغبار و رنگهای باقیمانده عاری باشد همچنین جهت حصول چسبندگی و مقاومت های بهتر بایستی سطح فلز کاملا آماده سازی گردد. رعایت حداقل زمان رنگ آمیزی پس از عملیات آماده سازی ضروری  وبا اسپری هوا وایرلس وقلم مو نیزمیتوان اعمال کرد.برای اجرا با یک همزن مناسب محتویات رنگ را مخلوط نمایید تا یکنواخت گردد سپس به میزان مناسب وویسکوزیته لازم،  تینر T-1220 را به مخلوط رنگ افزوده ،دوباره مخلوط تا یکنواخت شودو سپس اعمال گردد. ضروری است که رنگ آمیزی باید در دمایی ۳درجه بالاتر از نقطه شبنم محیط صورت گیرد .