آستر ی اپوکسی پلی آمید زینک فسفات روی-طوسی

آستر ی اپوکسی پلی آمید زینک فسفات روی-طوسی

معرفی محصول:

این آستر ویژه بر پایه رزین اپوکسی وهاردنر پلی آمید وپیگمنت فسفات روی فرموله گردیده است وبدلیل وجود این پیگمنت از خواص ضد خوردگی بالائی در مجاورت با شرایط اتمسفری وغوطه وری برخوردار میباشد.

توضیحات

معرفی محصول:

این آستر ویژه بر پایه رزین اپوکسی وهاردنر پلی آمید وپیگمنت فسفات روی فرموله گردیده است وبدلیل وجود این پیگمنت از خواص ضد خوردگی بالائی در مجاورت با شرایط اتمسفری وغوطه وری برخوردار میباشد.

ویژگیهای محصول:

حاوی پیگمنت ضد خوردگی فسفات روی

خواص چسبندگی خوب به فلز وضد خوردگی بالا

مقاومت عالی به آب وسازه ای مغروق وغیر مغروق درمحلول های نمکی

مقاومت در تماس با ترشحات آب ومواد شیمیائی اسیدی وقلیائی متوسط

سازگاری این آستر با رنگ های دوجزئی ویک جزئی واپوکسی ها ، فپرایمر های کلتاری ، اکریلیکی، آلکیدی و پلی یورتان  بعنوان لایه بعدی

مقاومت در برابر خوردگی در شرایط محیطی متوسط  تا سخت

موارد مصرف:

پوشش دهی سطوح  سازه های فلزی پالایشگاه ها ،پترو شیمی ها ونیروگاه ها  ،فرآیند های شیمیائی وسکو ها وسازه های مرتبط دریائی، مخازن فلزی و بتونی ،خطوط لوله گازو انتقال آب ، اسکله ها و سطوح بتونی وفلزی درانواع شرایط خورنده.

روش اجرا:

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی،چربی ،روغن،گردوغبار،زنگ زدگی،بقایای رنگ قبلی و رطوبت باشد.جهت سطوح فولادی و آهنی سطح باید تا درجه استاندارد SA 2 سندبلاست گردد.درشرایط حاد مانند غوطه وری در آب تا SA 2.5 توصیه می شود.پس از زدودن غبار ناشی از سند بلاست عمل رنگ آمیزی بلافاصله صورت می گیرد.

پس از آماده سازی سطح،اجزاء رنگ را به نسبت اختلاط معین )مطابق دستورالعمل (مخلوط نموده و با همزن مناسب کاملا هم بزنید تا یک ترکیب یکنواخت و یکدست حاصل شود.جهت رقیق نمودن رنگ تینر T-6500 را به تدریج اضافه نموده بهم بزنید تا ترکیب یکنواختی حاصل شود.

این رنگ توسط اسپری معمولی یا بدون هوا قابل اعمال بوده وقسمت های رنگ نشده و آسیب دیده در مساحت های کم با قلم مو ترمیم می شوند.در محیط های بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است.پس از اتمام کار،کلیه تجهیزات را با تینر T- 6500 شستشو دهید.

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.