آستری غنی از روی اپوکسی پلی آمید

آستری غنی از روی اپوکسی پلی آمید

معرفی محصول:

آستر AEP-667 به صورت دو جزئی و بر پایه رزین اپوکسی  وهاردنر پلی آمید فرموله شده است وبدلیل دارا بودن حدود 90 درصد پودر روی در فیلم خشک ،سطح فلز را به روش حفاظت کاتدی در برابر عوامل خورنده شدید محافظت می نماید.این فرمولاسیون مطابق الزامات کابردی استاندارد های SSPC-Paint-20اوIPS-M-TP-205وISO 12944 می باشد.این آستر با طیف وسیعی از رنگهای میانی ورویه سازگار می باشد.

 

توضیحات

معرفی محصول:

آستر AEP-667 به صورت دو جزئی و بر پایه رزین اپوکسی  وهاردنر پلی آمید فرموله شده است وبدلیل دارا بودن حدود ۹۰ درصد پودر روی در فیلم خشک ،سطح فلز را به روش حفاظت کاتدی در برابر عوامل خورنده شدید محافظت می نماید.این فرمولاسیون مطابق الزامات کابردی استاندارد های SSPC-Paint-20اوIPS-M-TP-205وISO 12944 می باشد.این آستر با طیف وسیعی از رنگهای میانی ورویه سازگار می باشد.

ویزگیهای محصول:

خواص ضدخوردگی خوب بر اساس حفاظت کاتدی  ومقاومت ۱۰۰۰ ساعت در آزمون سالت اسپری

قابل مصرف با گستره وسیعی از رنگ های رویه

مقاومت خوب در برابر شرایط جوی،آب و سایش

چسبندگی عالی

استفاده از این آستر بر روی سطوح غوطه ور

موارد مصرف:

رنگ آمیزی سازه های فلزی، سطوح خارجی مخازن و لوله ها، پالایشگاه ها،پترو شیمی ها،نیروگاه ها ،در محیط های صنعتی ودریایی ، بدنه وعرشه کشتی ها، تأسیسات تصفیه فاضلاب وفرآیندهای شیمیایی

روش اجرا:

ستطح زیر کار باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی،چربی ،روغن،گردوغبار،زنگ زدگی،بقایای رنگ قبلی و رطوبت باشتد.جهت ستطوح فولادی وآهنی سطح باید تا درجه استاندارد SA2.5 سندبلاست گردد.درشرایط حاد مانند غوطه وری در آب تا SA3 توصیه می شود.پس از زدودن غبار ناشی از سند بلاست عمل رنگ آمیزی بلافاصله صورت می گیرد.

پس از آماده سازی سطح،اجزاء رنگ  قبل از اختلاط به خوبی همزده  آنگاه آنها را به نسبت اختلاط معین )مطابق د ستورالعمل (مخلوط نموده و با همزن منا سب کاملا هم بزنید تا یک ترکیب یکنواخت و یکدست حاصل شود.جهت رقیق نمودن رنگ ، تینر T-6500 را به تدریج اضافه نموده بهم بزنید تا ترکیب یکنواختی حاصل شود.مخلوط را دائماً بهم بزنید تا پودر روی رسوب ننماید. این رنگ بو سیله اسپری معمولی یا بدون هوا قابل اعمال بوده وقسمت های رنگ نشده و آ سیب دیده در مساحت های کم را با قلم مو ترمیم می شوند.در محیط های  بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری ا ست.پس از اتمام کار،کلیه تجهیزات را با تینر T- 6500

شستشو دهید.

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد.