پروژه راه آهن تهران

در سال ۱۳۸۸یکی از پروژه های انجام شده در شرکت پارس البرز پوشش ، اجرای کفپوش منعطف اپوکسی در سکوهای مسافرگیری راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( ایستگاه تهران ) بوده است که متراژ آن حدود ۵۰۰۰مترمربع از سکوههای قدیمی بازسازی و اجرا گردید.