خط لوله انتقال آب سد کرم آباد

انتقال آب بوسیله خط لوله فولادی تحت فشار به ظرفیت حداکثر ۵.۴۹ متر مکعب در ثانیه به سد کرم آباد و مخزن بهنگام طرح می باشد؛ طول خط لوله یاد شده ۲۲ کیلومتر می باشد.

این پروژه به سه قسمت مجزای ایستگاه آبگیری و پمپاژ(۱) کرم آباد تا ایستگاه پمپماژ (۲) کرم آباد به طول ۶۰۰ متر بصورت مدفون انجام می گیرد و از ایستگاه شماره (۲) کرم آباد تا ایستگاه پمپاژ شماره (۳) کرم آباد به طول ۱۲ کیلومتر به صورت غیر مدفون انجام پذیرفت و شایان ذکر است از  ایستگاه شماره(۳)کرم آباد تا سد کرم آباد به طول ۸ کیلومتر به صورت غیر مدفون انتقال صورت گرفت

مفتخریم در این پروژه ملی بخشی از رنگهای خارج لوله واپوکسی بدون حلال بهداشتی داخل لوله انتقال و سازه های ایستگاهها را تامین نموده ایم