انتقال آب خلیج فارس

این طرح زیر بنایی که به محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن ثروت در کشور کمک می‌کند،  به همت متخصصان داخلی و بخش خصوصی به سرانجام رسیده است و فلات مرکزی و شرق کشور را متحول می‌کند.

با تکمیل سه خط پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، در مجموع ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران منتقل می‌شود

ما مفتخر به خدمتگذاری در ایستگاههای ۱  و ۳  و تامین پوششهای لازم جهت سازه ها و حوضچه های این پروژه ی عظیم ملی بودیم.

پروژه انتقال آب خلیج فارس
وزن سازه ۵۰۰ تن در هر ایستگاه
مقدار۵۰کیلومتر خط لوله انتقال ۱۶۰۰
تعداد حوضچه۲۰۰ حوضچه