حالت کاب وینیینگ (Cobwenning)

حالت منقطع شدن رنگ در هنگام اسپری از دهانه پیستوله را کاب وینینگ می نامند و علل آن ممکن است:

استفاده از رزینی که در محلول حاصل ایجاد ویسکوزیته بالایی را می نماید باشد مثلا در صورت استفاده از رزین کلرینیتد را بر نوع یا به بالا پدیده کاب وینینگ اتفاق خواهد افتاد.

توضیح: جهت جلوگیری از این امر از رزین ها با وزن مولکولی کمتر استفاده نمایید و در مورد کلرینیتد را بر روی رزین های مشابه میتوان حدود ۱۵% از مقدار رقیق کننده کاسته و به مقددار حلال واقعی افزود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!