چین و چروک برداشتن یک فیلم (Wrinkling)


علل چین و چروک برداشتن یک فیلم عبارتند از:

  1. خیلی سریع تر خشک شدن سطح فیلم از عمق آن
  2. ضخیم شدن فیلم توسط عوامل جانبی از قبیل شره کردن و غیره.
  3. پدیده بلند شدن چروکی و یا حالت لفتینگ فیلم.
  4. دیر خشک شدن بیش از حد فیلم.
  5. رنگ آمیزی در معرض آفتاب داغ.
  6. قرار دادن فیلم تازه در مجاورت آفتاب سوزان.
  7. استفاده از هوای نامناسب، داغ و رطوبتی.
  8. کاربرد حلال فوری در رنگ روغنی.

توضیح: در صورت چین و چروک برداشتن فیلمی بهتر است که از همان ابتدا سطح را کاملا تمیز نموده و با رعایت اصول لازمه آن را رنگ آمیزی مجدد نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!