چسبندگی ضعیف یک فیلم بر روی یک سطح (Poor Adhesion)


علت چسبندگی ضعیف یک فیلم بر روی یک سطح ممکن است ناشی از عدم رعایت موارد ذیل باشد:

  1. وجود هرگونه مواد خارجی از قبیل آب، روغن، گریس، واکس، صابون، سیلیکون و ذرات حاصل از زنگ زدگی بر روی سطح رنگ شونده.
  2. متناسب نبودن نوع آستری با جنس جسم رنگ شونده(از نقطه نظر شیمیایی).
  3. بکار نبستن و یا بکار بستن غلط شرایط مخصوص رنگ آمیزی در مورد سطوح استیلی و یا آلمینیومی.
  4. استفاده از یک تینر نامناسب و یا عدم استفاده کافی از یک تینر مناسب.
  5. رنگ امیزی مجدد آستری ها قبل از اینکه رنگ کاملا خشک شود.
  6. کافی نبودن سمباده کاری سطوح قبل از رنگ آمیزی (همانند سطوح بتونه ها و آستری ها)
  7. نامناسب نبودن درجه حرارت رنگ، سطح رنگ شونده و محیط مورد رنگ آمیزی بهتر است که هر سه عامل در یک درجه حرارت خصوصا ۰۲ الی ۵۲ درجه سانتیگراد باشند.
  8. ضخامت بیش از حد فیلم
  9. استفاده از مواد اولیه نامناسب در فرمولی که چسبندگی لازم را جهت ایجاد چسبندگی ندارند.

توضیح: در صورتی که با انجام کلیه هر یک از عوامل فوق الذکر باز هم چسبندگی فیلم بر روی سطح رنگ شونده رضایت بخش نباشد می بایستی رنگ قبلی را کاملا از روی سطح مورد نظر پاک و تمیز نموده و سپس سطح را بعد از شستشو و خشک شدن کامل با رعایت تمامی اصول لازم رنگ آمیزی مجدد نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!