چاکینگ و یا حالت گچ شدگی یک فیلم (Chalking)


حالت گچ شدگی یا چاکینگ نتیجه نابودی طبیعی یک فیلم بر اثر شرایط طبیعی خصوصا نور ماورا بنفش خورشید و رطوبت می باشد. اکثر فیلم های رنگی در نهایت گچی خواهند شد و در نتیجه ظاهری کدر، پودری و معمولا رنگ پریده به خود خواهند گرفت.لازم به توضیح است که درجه گچی شدن تابع عوامل بسیاری از قبیل فام رنگ، زمان، مراقبت، شستشو، پولیش زدن و سطح مورد استفاده(بیرونی و یا درونی) می باشد. لازم به توضیح است که اگر یک سطحی به موقع شستشو نشود ممکن است که حالت گچی شدن به خود گرفته و براقیتش نیز کاهش یابد. طرق جلوگیری از گچی شدن یک فیلم عبارتند از:

  1. عدم استفاده بیش از حد مواد اضافه شونده کمکی به رنگ
  2. نوع حلال، ضخامت ونوع استری مصرفی مناسب با سیستم و محیط باشد.
  3. جهت شستشوی اتومبیل ها هرگز از محلول های صابونی قوی استفاده ننمایید.
  4. توجه داشته باشید که یک آستری تمامی منافذ سطح را پوشانیده باشد و یا خود منفذ دار نباشد( زیرا در چنین حالتی رزین رنگ رویه به داخل منافذ نفوذ نموده و در نتیجه از براقیت فیلم خواهد کاست).

توضیح: چاکینگ و یا حالت گچ شدگی ضعیف یک فیلم را می توان برطرف نمود به طوری که فیلم براقیت اولیه خود را نسبتا بعد از پولیش خوردن بدست آورد. در صورت گچ شدگی زیاد و سریع یک فیلم می بایستی سطح را کاملا از رنگ تمیز نموده و آن را مجددا رنگ آمیزی نمود.

  1. از نقطه نظر فرمولیزاسیون در ساخت رنگ های مصرفیذ بر سطوح بیرونی از دی اکسید تیتانیوم نوع آناتاز که مقاومت چاکینگ ضعیفی دارند استفاده ننمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!