پوشش ضعیف (Poor Hiding)


عواملی که باعث تضعیف پوشش یک فیلم میگردند عبارتند از:

  1. خوب بهم نخوردن رنگ قبل از مصرف
  2. استفاده از تینر کند فرار که امکان تشکیل ضخامت لازم را به فیلم نمی دهد.
  3. عدم استفاده از مقدار کافی رنگ جهت تشکیل پوشش لازم
  4. آلوده و کثیف بودن سطح رنگ آمیزی
  5. متناسب نبودن فام رنگی آستری با رنگ رویه
  6. پولیش زدن بیش از حد

توضیح: در صورت تمایل به اصلاح فیلم تشکیل شده با پوشش ضعیف کافی است که اجازه دهید که فیلم نسبتا خشک شود وسپس با استفاده از اصول لازم آن را رنگ آمیزی مجدد نمایید. و اگر چنانچه نتیجه مثبت نبود واضح است که می بایستی سطح را کاملا تمییز و مجددا رنگ آمیزی نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!