وجود سوراخ های چشم ماهی شکل در یک فیلم یا کریترینگ (Fish – Eyes or Cratering)


در بعضی از مواقع بعضی از فیلم ها یک حالت چکشی زننده شبیه به چشم یک ماهی به خود میگیرند که علل آن ممکن است یکی از عوامل ذیل باشد:

  1. سطح رنگ شونده آلوده به سیلیکون، واکس، روغن، محلول شستشوی صابونی و یا آب بوده است.
  2. واکس و یا پولیش مصرف شده دارای درصدی سیلیکون بوده است.

توضیح اینکه: این پدیده بیشتر در رنگ های اپوکسی، آکریلیک و یا پلی اورتان اتفاق می افتد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!