کثیف بودن و یا دون داشتن یک فیلم (Dirt or Seediness)

دلایل کثیف بودن و یا دون داشتن یک فیلم عبارتند از:

  1. نشستن ذرات معلق در هوا بر روی فیلم تر که این ذرات ممکن است از گرد و غبار معمولی در هوا، سمباده کاری، گرند گیری از طریق آسیاب و یا پارچه تمییز کننده ناشی شده باشد.
  2. وجود دون بر روی یک فیلم تر یک اتومبیل ممکن است ناشی از بلند شدن گرد و غبار لای سپرها، گلگیرها و غیره در هنگام اسپری نمودن باشد.
  3. عدم و یا خوب تمیز نکردن سطوح رنگ شونده و محیط های اطراف آنان درست قبل از رنگ آمیزی با اسپری.
  4. امکان خوب بهم نخوردن پیگمنت های ته نشین شده در رنگ مصرفی
  5. امکان استفاده از تینر کثیف و یا اضافه نمودن سریع تینر به رنگ که باعث رسوب پیگمنت در رنگ میگردد.
  6. امکان عدم برداشت کامل لایه پوسته زده شده بر سطح رنگ، رنگ های هوای خشک.
  7. خوب، کامل و تمیز فیلتر نشدن رنگ در هنگام فیلینگ و قبل از مصرف.

توضیح: دون های موجود بر روی فیلم های لاکی بسهولت با پولیش زدن از بین میروند و اما بر فیلم های اکسیداسیونی ابتدا می بایستی صبر نمود تا فیلم کاملا خشک گردد و سپس آن را با آب شسته و بعد با دقت پولیش بزنید. و در صورتیکه اعمال فوق نتیجه رضایت بخشی ندهد لاجرم میبایستی سطح را تمیز و آن را رنگ آمیزی مجدد نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!