قدرت حفظ براقیت یک آستری (Gloss Hold-Out)


قدرت حفظ براقیت آستری ها مهم است زیرا که رنگ های رویه براق معمولا بر آستری ها زده می شوند و از این رو یک آستری خوب آنی است که قادر به حفظ براقیت رنگ رویه خود باشد. عواملی که باعث کاهش ویا حذف خاصیت قدرت حفظ براقیت یک آستری می گردند عبارتند از:

  1. استفاده از تینر فوری در رنگ های روغنی.
  2. خوب بهم نخوردن آستری قبل از مصرف.
  3. استفاده از مقدار تینر کم و یا نامناسب در آستری.
  4. خشک ویا پودری اسپری کردن آستری و نتیجتا پر منفذ شدن فیلم حاصل.
  5. تشکیل رنگ رویه بر آستری قبل از اینکه آستری کاملا خشک و سخت شده باشد.
  6. سمباده زدن آستری قبل از اینکه کاملا سخت شده باشد.
  7. استفاده از سمباده دانه درشت در سمباده کاری (درشت تر از شماره ۳۲۰).
  8. خوب سمباده نخوردن آستری.
  9. پوشش آستری بر روی سطح کافی و مناسب نمی باشد (کاملا قادر به پوشش سوراخ ها و منافذ سطح نبوده است).
  10. کافی نبودن ضخامت فیلم رنگ رویه براق.

توضیح: در صورت پایین بودن براقیت یک فیلم کافی است که بعد از اینکه فیلم کاملا خشک و سخت گردید آن را با آب شسته و سپس با پولیش زدن براقیت آن را افزایش داد. در صورتی که عمل پولیش زدن موثر واقع نشود آن وقت می بایستی مجددا با حفظ رعایت شرایط لازمه رنگ آمیزی مجدد نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!