شکاف برداشتن و یا کرکینگ یک فیلم (Cracking)


علل:

 1. میکس و به هم نخوردن کامل استری و یا رنگ رویه قبل از مصرف.

در صورتی که آستری قبل از مصرف کاملا میکس نخورد ممکن است که نسبت پیگمنت به رزین آن (B/P) نسبت به استاندارد تغییر فاحشی نمود و در صورت مصرف مسایل زیادی از جمله کرکینگ را باعث شوند.

 1. آلوده و یا کثیف بودن سطح.
 2. عدم سمباده کاری کافی.
 3. وجود روغن و آب و هوای ورودی به پیستوله باد.
 4. استفاده از یک تینر ضعیف و یا اشتباه.
 5. بیش از حد نمودن ضخامت آستری.
 6. کمک گرفتن از باد و هوا جهت تسریع خشک شدن فیلم.
 7. ناهماهنگ بودن درجه حرارت رنگ، سطح و محیط رنگ آمیزی.
 8. عدم زمان کافی جهت خشک شدن لایه های متوالی آستری و یا رنگ رویه.
 9. استفاده از سمباده دانه درشت در هنگام سمباده کاری (درشت تر از ۰۲۳)
 10. کاربرد مواد نفتی یا رقیق کننده در هنگام سمباده کاری.

توضیح: جهت اصلاح فیلم های ترک برداشته می بایستی آنان را کاملا تمیز و با رعایت اصول لازمه رنگ آمیزی مجدد نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!