شره کردن فیلم (Sagging or Runners)


گاهی از اوقات یک فیلم تر قبل از اینکه خشک شود شره می نماید که علل آن عبارتند از:

  1. ضخامت فیلم زیاد شده است.
  2. سرعت تبخیر حلال بکار رفته بسیار کند است بطوری که مدت زمان نشست را طولانی می نماید.
  3. استفاده از رنگ بر روی سطوحی که آلوده به واکس، روغن و غیره می باشد.
  4. Value Yield رنگ خیلی پایین است (ویسکوزیته) .یعنی اینکه بدون اعمال هیچ نیروئی حتی بدون در نظر گرفتن وزن در سطح شیب دار امکان حرکت در آن وجود دارد.بعبارت دیگر باید تیکس شود.
  5. ویسکوزیته رنگ در همان اوایل تبخیر حلال و یا همان آغاز زمان سخت شدن فیلم به دلایلی کاهش می یابد که این کاهش ممکن است ناشی از ازدیاد ناگهانی درجه حرارت باشد.

توضیح: در صورت تمایل به اصلاح قسمت های شره شده چنانچه فیلم هنوز تر باشد کافی است که به کمک برس قسمت های شره شده را مسطح و سپس با پیستوله یک فیلم نازک روی آن تشکیل داده و در صورت عدم یک نتیجه رضایت بخش و یا اینکه اصلا فیلم کاملا خشک شده باشد بایستی سطح را کاملا تمییز و مجددا با رعایت اصول لازمه رنگ آمیزی مجدد نمود. و از نقطه نظر فرمولیزاسیونی، جهت کاهش و یا جلوگیری از شره نمودن رنگ میتوانید از درصد کمی از یک رزین تکسوتروپیک (اورتانی) به همراه رزین اصلی جهت ایجاد برس خوری بهتر و عدم یا کاهش شره نمودن استفاده نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!