دیر خشک شدن فیلم (Slow Drying)


علت دیر و یا آهسته خشک شدن یک فیلم حاصل از یک رنگ فوری یا هوای خشک ممکن است یکی یا تعدادی از موارد ذیل باشد:

  1. رنگ آمیزی بر روی سطح آلوده با واکس، سیلیکون،گریس و روغن صورت گرفته باشد.
  2. وجود روغن در لوله هوای ورودی به پیستوله.
  3. استفاده از تینر نامناسب.
  4. استفاده از مواد اشتباهی اضافی به همراه آستری یا رنگ.
  5. تشکیل یک فیلم ضخیم
  6. پایین بودن درجه محیط و یا کافی نبودن هوای لازم جهت خشک شدن
  7. رطوبت زیاد ویا سرمای بیش از حد
  8. کهنه ویا قدیمی بودن رنگ و در نتیجه احتمال از بین رفتن اثرات خشک کن های آن در دراز مدت
  9. احتمال عدم استفاده از خشک کن در هنگام ساخت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!