حالت پوست پرتقالی در یک فیلم (Orange peel)


این پدیده عموما در فیلم های که اسپری می گردند پدیدار می گردد به طوری که بر روی فیلم حاصل دونه ها و یا منافذی درست شبیه به پوست یک پرتقال ایجاد میگردد و از این رو است بدان حالت پوست پرتقالی می گویند و عواملی که به یک فیلم چنین حالتی را می دهد عبارتند از:

  1. اسپری بر روی سطحی که آلوده به واکس، گریس و خصوصا سیلیکون باشد.
  2. استفاده از یک تینر ضعیف و یا نامناسب
  3. تنظیم نبودن ویسکوزیته رنگ در هنگام اسپری (استفاده از رنگ با ویسکوزیته بالا
  4. فشار زیاد باد ورودی به پیستوله و یا روش استفاده غلط ( کار با فشار زیاد و عدم رعایت فاصله مناسب
  5. تنظیم نبودن ورود همزمان باد و رنگ به داخل دهانه پیستوله.
  6. عدم مهارت شخص اسپری کننده (مثلا حدفاصل بین دهانه پیستوله و سطح رنگ شونده مناسب نمی باشد).
  7. اسپری به صورت خشک و یا نازک.
  8. مناسب نبودن درجه حرارت.
  9. گیر داشتن لوله خروجی پیستوله و یا لوله ورودی هوا.

توضیح: در صورت تشکیل دانه های پوست پرتقالی بر فیلمی صبر نمایید تا فیلم خشک و سخت گردد و سپس با یک سمباده نرمسمباده زده و در پایان کاملا پولیش بزنید و در صورتی که مقدار دانه های پوست پرتقالی زیاد باشد با سمباده شماره ۰۰۴ یا بالاتر به همراه آب آن را سمباده بزنید و بعد سطح را کاملا تمیز نموده و مجددا با یک تکنیک صحیح رنگ آمیزی نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!