حالت سوراخ سنجاقی شکل در یک فیلم (Pinholing)


حالت سوراخ سنجاقی شدن یک فیلم در حقیقت همان جوش و یا تاول زدن فیلم می باشد با این تفاوت که در اثنا خشک شدن و یا پولیش خوردن سرباز کرده اند و علل این پدیده عبارتند از:

  1. بالا بودن ویسکوزیته رنگ
  2. استفاده از تینر اشتباه
  3. فاصله پیستوله از پانل کمتر از حد لازم و معمول است
  4. درجه حرارت کابین اسپری زیاد است
  5. فشار پیستوله اشتباه است

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!