جوش و یا تاول زدن فیلم (Blistering)


عواملی که باعث جوش ویا تاول زدن یک فیلم میگردند عبارتند از:

  1. وجود رطوبت فی ما بین سطح فلز رنگ شونده و آستری و یا آستری و رنگ رویه.
  2. وجود روغن و یا کثافت بین سطح و آستری و یا آستری و رنگ رویه
  3. تغییر سریع درجه حرارت

در رنگ های کوره ای بهتر است که برای فیلم های حاصل قبل از اینکه به کوره روند یک زمان توقف (Time of Flash) که از ۱۰ الی ۲۰ دقیقه تجاوز نمیکند منظور شود. با این عمل نه تنها که حلال موجود در سطح فیلم تبخیر می گردد و بلکه به حلال های موجود در عمق فیلم نیز این امکان را می دهد که بدون فشار یک نیروی جانبی به طور طبیعی به سطح فیلم آمده و تا در عرض در هنگام کوره تحت فشار حرارت به سطح فیلم نیایند و باعث جوش زدگی فیلم گردند. توضیح اینکه اگر چنان چه همین جوش ها در اثنا خشک شدن یا مالش و پولیش سر باز کنند(یعنی بشکافند) اصطلاحا به چنین فیلمی حالت سوراخ سنجاقی شکل گرفته، گویند.

  1. حتی الامکان از تماس فیلم با آب یا رطوبت جلوگیری نمایید.

از آنجایی که هیچ فیلمی وجود ندارد که کاملا در مقابل آب و یا بخار آب نفوذ ناپذیر باشد لذا مقداری از رطوبت ممکن است در سطح زیر فیلم جمع گردد. در چنین صورتی ممکن است که انرژی ناشی از نور خورشید رطوبت حاصله را تبخیر و چنانچه تبخیر حاصل زیاد باشد فیلم جوش و یا تاول خواهد زد. این پدیده بیشتر در آب و هوای گرمسیر، بارانی و رطوبتی دیده شده است.

  1. عدم استفاده از مواد نفتی در هنگام سمباده کاری.
  2. کافی نبودن زمان خشک شدن
  3. ضخامت بیش از حد آستری

در چنین حالتی حلال های موجود در عمق آستری دیر تبخیر گردیده و در نتیجه باعث جوش زدن فیلم رویه که نسبتا خشک شده است می گردند.

  1. استفاده بیش از حد حلال های سریع فرار در رنگ های کوره ای حرارت بالا.
  2. خشک اسپری نمودن.
  3. در فیلم های پلی اورتانی جوش حاصل ممکن است ناشی از تولید دی اکسید کربن بر اثر واکنش شیمیایی رزین پلی اورتان( با یک عدد اسیدی بالا) با عامل کیور یا سخت کننده باشد.

توضیح: در صورتی که مقدار جوش زدگی یک فیلم زیاد باشد می بایستی آول فیلم را از روی سطح جسم به عمق تا آستری و حتی تا سطح فیلم برداشت که البته این امر بستگی به عمق جوش زدگی دارد. پس از برداشتن آن قسمت از فیلم جوش زده، سطح را مجددا با رعایت تمامی جوانب رنگ آمیزی مجدد نمایید، و در صورتی که مقدار جوش زدگی کم باشد محیط جوش زده را سمباده زده و سپس رنگ آمیزی نمایید و این عمل را دو الی سه بار تکرار نمایید. 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!