ته نشینی یا رسوب گذاری رنگ ( Percipitation)


بعضی از رنگ ها پس از مدت کوتاه یا طولانی انبار و نگهداری، به مقدار زیادی ته نشین می گردند که علل ته نشینی آنان علاوه بر احتمال وجود مشکلات فنی در فرمول مربوطه از قبیل عدم استفاده از غلظت دهنده  مثل بنتون و یا بالا بودن نسبت پیگمنت به بایندر (P) می توان دلایل فیزیکی ذیل را نیز نام برد:

  1. زیاد سرد بودن رنگ یا تینر در هنگام رقیق شدن
  2. اضافه نمودن سریع حلال به رنگ جهت رقیق نمودن
  3. کافی نبودن مدت زمان لازم جهت هم زدن رنگ پس و در زمان اضافه شدن حلال بدان
  4. استفاده از حلال ضعیف یا نامناسب
  5. اضافه نمودن رنگ به تینر
  6. قدیمی بودن رنگ مورد نظر و چه بسا که قسمت هایی از آن پلیمر شده باشد.
  7. نگهداری رنگ در زمان  انبارداری و در گرمای زیاد و یا مصرف آن با اسپری داغ (در صورت مصرف با اسپری داغ اجازه ندهید که حرارت رنگ بیش از حد بالا رود).

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!