بالا رفتن ویسکوزیته و یا ژل شدن رنگ ( Bodying or Gelling)


بالا رفتن ویسکوزیته در رنگ های فوری ناشی از تبخیر حلال ودر رنگ های هوا خشک علاوه بر تبخیر حلال ممکن است ناشی از اکسیداسیون رزین بکار رفته باشد و در صورت بالا رفتن بیش از حد ویسکوزیته رنگ مذکور ژل میگردد. و یک دلیل دیگر این است که ممکن است ظرف رنگ در هنگام انبار و نگهداری در یک محیط داغ و یا نزدیک به حرارت نگهداری شود. طرق جلوگیری از بالا رفتن ویسکوزیته و یا احتمالا ژل شدن عبارتند از:

  1. همیشه درب ظروف رنگ ها خصوصا هوا خشک ها را کاملا مسدود نمایید تا از تبخیر حلال به خارج ویا از ورود هوا بداخل جلوگیری بعمل آید.
  2. رنگ ها را در اثنا انبار و نگهداری در یک جای خشک (۲۵‍‍ درجه سانتیگراد) نگهدارید.

توضیح: ویسکوزیته بیش از حد رنگ های فوری را ممکن است بتوان با افزودن مقداری حلال فوری کاهش داد در حالیکه رنگ های هوا خشک را بسادگی نمی توان با این روش اصلاح نمود و می بایستی آنان را تخلیه تا در صورت امکان در یک فرصت مناسب اصلاح ویا حتی به دور ریخت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!