اسپری خشک و یا پودری اسپری کردن ( Dry Spray)


گاهی اوقات مشاهده شده است که وقتی یک نقاش رنگ را قابل اس‍‍‍‍‍‍پری می نماید فیلم حاصل حالت پودری به خود می گیرد و در نتیجه براقیت آن به مقدار چشمگیری کاهش می یابد. علل پودری شدن یک فیلم حاصل از اسپری ممکن است به دلایل زیر باشد:

  1. استفاده از تینر ضعیف و یا نامناسب
  2. کافی نبودن تینر در رنگ جهت رسانیدن ویسکوزیته به یک ویسکوزیته قابل استفاده.
  3. ورود بیش از حد هوای کمپرسور بداخل پیستوله و در نتیجه بالا بردن فشار باد.
  4. عدم تنظیم و یا میران نبودن پیستولهکثیف بودن پیستوله
  5. مناسب نبودن فاصله دهانه پیستوله از سطح رنگ شونده (اگر این فاصله بیش از حد باشد، حلال رنگ تا رسیدن به سطح تبخیر شده و لذا فیلمی که تشکیل میگردد پودری به نظر خواهد آمد.
  6. سرعت انتقال پیستوله توسط شخص رنگ کننده خیلی سریع است (حجم فیلم کاهش و در نتیجه تینر سریع تبخیر میگردد).
  7. درجه حرارت کابین زیادتر از حد معمول بوده و در نتیجه باعث تبخیر سریعتر حلال میگردد.

توضیح: جهت اصلاح احتمالی فیلمی که در حال حاضر به صورت پودری اسپری شده است طرق ذیل پیشنهاد می گردد:

برای فیلم های فوری:

  1. اگر مقدار حالت پودری کم است آن را پولیش بزنید.
  2. در صورت زیاد بودن حالت پودری نمونه ای از رنگ فوری را برداشته و آن را با یک تینر فوری با سرعت تبخیر متوسط مایل به کند به نسبت رقیق نموده و سپس محلول بدست آمده را به صورت یک فیلم نازک بر روی فیلم پودری شده با حفظ نکات لازم اسپری نمایید.
  3. در صورت نتیجه نگرفتن از دو روش فوق می بایستی سطح را کاملا تمییز و مجددا آن را با حفظ شرایط ونکات لازم رنگ آمیزی مجدد نمایید.

برای فیلم های اکسیداسیونی:

فیلم های اکسیداسیونی که کمی حالت پودری به خود گرفته اند را میتوان بعد از اینکه فیلم کاملا بعد از گذشت چند روز خشک و سخت گردید با عمل پولیش زدن بر طرف نمود در غیر این صورت سطح مورد نظر می بایستی رنگ آمیزی مجدد گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!