گروه امنیتی روئینوس

تقویم

ارتباط با شرکت

آدرس :  تهران ، شهرک اکباتان ، بلوار شهید نفیسی ، روبروی دبیرستان شهید عموئیان ، برج آریو اکباتان ، طبقه 3 واحد 301

  تلفن021-44630129 :

  ایمیل   info@alborzpooshesh.com:

 

لیست محصولات پوششی

CODE

Protective Coating Products List

پوشش هاي حفاظتي بر پايه رزين هاي اپوکسی

AEP

Epoxy Coating

پرايمر بتون اپوكسي ( پلي آمين)

AEP-601

Polyamine Epoxy Primer

رویه اپوكسي پلی آمید

AEP-610

Polyamide Epoxy Topcoat

آستري غني از روي اپوكسي پلي آميد 2جزئي

AEP-630

Two Pack Zinc Rich Epoxy Primer

مياني اپوكسي پلي آميد

AEP-640

Polyamide Epoxy Intermediate

اپوكسي پلي آميد HB سفيد مخصوص آب آشاميدني

AEP-641

High Build Polyamide Epoxy for potable water

اكسيد آهن اپوكسي پلي آميد(رنگ مياني M.I.O)

AEP-644

MIO Polyamide Epoxy Intermediate

آستري اپوكسي آميد مخصوص آب آشاميدني

AEP-645

Polyamide Epoxy Primer for Potable water

ضد زنگ اپوكسي

AEP-650

Red Oxide Epoxy Primer

آستري فسفات روي اپوكسي پلي آميد

AEP-655

Zinc Phosphate  Polyamide Epoxy Primer

آستري كرومات روي اپوكسي پلي آميد

AEP-658

Zinc Chromate Polyamide Epoxy Primer

سفيد اپوكسي پلي آميد (تيكسوترپ)

AEP-667

Polyamide Epoxy

كولتار اپوكسي پلي آميد

AEP-680

Epoxy Coal Tar Polyamide

آستري اپوكسي- پلي آمين

AEP-545

Polyamine Epoxy Primer

پوشش اپوكسي High build

AEF-585

High Build Epoxy Coating

هاردنر پلی آمید

AHE-696

Polyamide Hardener

هاردنر پرایمر بتون

AHF-597

Epoxy Primer Hardener

پوشش های(روكش) اپوكسي مخصوص كف

AEF

Epoxy Flooring

ورني اپوكسي

AEF-500

Epoxy Varnish

پرایمر بتون  اپوكسي – پلي آمين

AEF-501

Polyamine Epoxy Topcoat

روكش اپوكسي  داروئی

AEF-510

Epoxy Flooring

بتونه اپوکسی

AEF-560

Epoxy putty

ماستیک اپوکسی

AEF-565

Epoxy Grout

روکش اپوکسی صنعتی

AEF-508

Industrial Epoxy flooring

روکس اپوکسی آنتی استاتیک

AEF-533

Anti-static epoxy flooring

هاردنر اپوکسی

AHF-596

Epoxy Hardener

پوشش هاي حفاظتي بر پايه رزين هاي پلي يورتان

APU

Poly urethane coating

كيلر پلي يورتان

APU-400

Polyurethane clear coat

رويه پلي اورتان اتومبیلی

APU-410

Polyurethane Topcoat

پوشش پلي اورتان

APU-434

Polyurethane Coating

رويه پلي اورتان براق

APU-440

Polyurethane Topcoat

رويه پلي اورتان نیمه براق

APU-445

Polyurethane Topcoat(semi glass)

هاردنر پلی یورتان

AHU-496

Polyurethane Hardener

پوشش های(روكش) پلی یورتان مخصوص کف

AUF

Poly Urethane Flooring

پرایمر بتون پلی یورتان(دو جزئی)

AUF-1110

Polyurethane primer(two pack)

پرایمر بتون پلی یورتان(تک جزئی)

AHF-1095

Polyurethane primer( one pack)

ماستیک منعطف پلی یورتان

AUF-1050

Flexible polyurethane mastic

روکش منعطف پلی یورتان ورزشی

AUF-1010

Flexible polyurethane sport flooring

روکش پلی یورتان صنعتی

AUF-1000

Polyurethane industrial flooring

رنگ نهائی مات ورزشی -پلی یورتان آلیفاتیک

APU-480

Sport topcoat-aliphatic polyurethane

ورنی ضد خش –پلی یورتان آلیفاتیک

APU-470

Anti scratch aliphatic polyurethane

هاردنر مخصوص روکش پلی یورتان

AHF-1096

Polyurethane Flooring Hardener

رنگ مات منعطف -آلیفاتیک

AHU-485

Flexible aliphatic paint (mat)

پوشش هاي مقاوم به حرارت بر پايه رزين هاي سيليكوني

AHR

Heat Resistance coatings

پوشش سيليكوني مقاوم حرارتي

AHR-915

Heat Resistance Silicone Coating

آستري اتيل سيليكات غني از روي

AHR-930

Zinc ethyl Silicate Primer

پوشش هاي صنعتي بر پايه رزين هاي كلروكائوچو(رابر)

ARU

Chlorinated Rubber Coatings

پرایمر كلروكائوچو

ARU-805

Chlorinated Rubber Primer

رنگ رويه كلروكائوچو

ARU-810

Chlorinated Rubber Topcoat

رنگ میانی كلروكائوچو

ARU-840

Chlorinated Rubber Intermediate

آستری زینک فسفات كلروكائوچو

ARU-855

ZincPhosphateChlorinated RubberPrimer

رنگ استخري

ARU-860

Chlorinated Rubber based pool paint

پوشش هاي صنعتي بر پايه رزين هاي اكريليك

 

Acrylic Coatings

رنگ هاي مخصوص سطوح پلاستيكي ABS ،پلی کربنات وپلی پروپیلن PP

AAC-305

ABS &Polycarbonate Surface Base Coat

رويه اكريليك كوره اي

AAC-310

Acrylic Stoving Finishing Coating

رنگ جدولي ترافيكي بر پايه رزين اكريليك ترموپلاست

AAC-350

Acrylic Thermoplastic Air Drying Traffic Coat

رنگ ترافيك بر پايه اكريليك ترموپلاست

AAC-390

Acrylic Thermoplastic Traffic Coat

رنگ سفيد كوره اي (مخصوص وايت برد)

APS-310&311

Acrylic Stoving Coating(for white board)

پوشش هاي صنعتي بر پايه رزين هاي وينيلي

AVI

Vinyl Coating

آستري واش پرايمر

AVI-858

Wash Primer

رنگ رویه وینیلی

AVI-820

Vinyl Top Coat

پوشش هاي صنعتي بر پايه رزين هاي الكيدي

 

Alkyd Coatings

آستری الکیدی اخرائی

ALE-150

Red Oxide Alkyd Primer

رنگ الکیدی مخصوص سازه

AME-240

Steel Structure Alkyd paint

رويه الكيدي براق صنعتي

AME-210

Alkyd Gloss Top Coat

ضد زنگ صنعتي (آستري)

AME-250

Alkyd Zinc Oxide Primer

آستري الكيدي زينك فسفات

AME-255

Alkyd Zinc Phosphate primer

لاک كوره اي الكيد ملامين

ASE-700

Alkyd Melamine Stoving Lacquer

رويه كوره اي الكيد ملامين

ASE-710

Alkyd Melamine Stoving Top Coat

رنگ کوره ای گرین بورد

ASE-756

Green Board stoving paint

رنگ ها و پوشش های تخصصی

 

PROFESIONAL PAINTS AND COATING

آستر مخصوص PP

AAC-352

Steel Structure Alkyd paint

رنگ مخصوص سطوح PPوABS وسطوح پلاستیکی

AAC-359,AAC-305,AAC-317

ABS & PP And Plastic Surfaces Coatings

آستر تک جزئی زینکا

AEP-633

Zinca one-component Anticorrosive System

رنگ کوره ای وایت بورد

APS-320

Green Board stoving paint

رنگ coil coating بر پایه اکریلیک

AAC-310

Acrylic based coil coating

رنگ coil coating مخصوص صنایع بسته بندی بر پایه پلی استر

APS-315

Polyester based Coil coating

درزبند بتون پلی یورتان

AUF-1060

Polyurethane concrete sealant

چسب ثانویه شیشه دو جداره برپایه پلی اورتان

AUG-11

Polyurethane  insulating glass sealant

گروه امنیتی روئینوس
گروه امنیتی روئینوس