تائیدیه ها و دستاوردها

خدمات

خدمات

مهندسی فروش و خدمات فنی

از ویژگیهای بارز شرکت صنایع شیمیائی پارس البرز پوشش، ارائه خدمات مهندسی و مشاوره فنی به مشتریان محترم و مصرف کنندگان رنگ و پوشش در سراسر کشور وحتی خارج از کشور بوده است.

کارشناسان فنی و با تجربه این شرکت در مراحل مختلف مطالعاتی، بررسی،انتخاب و اجرای سیستم های پوششی و حفاظتی آماده هستند که همگام با کارشناسان شرکت‌های صنعتی و پروژه های در دست احداث در سراسر کشور ، خدمات فنی، مهندسی و همچنین خدمات پس از فروش محصولات را ارائه نمایند. برخی از فعالیت های این واحد عبارتند از: